„WIERNOŚĆ BOGU, KRZYŻOWI, EWANGELII, KOŚCIOŁOWI I JEGO PASTERZOM”

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 
W PARAFII KATEDRALNEJ W TARNOWIE
prowadzone przez ks. Wiesława Rachwała

(Rekolekcje dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3 prowadzi s. Małgorzata Michna, misjonarka Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej)

 

2 marca – Środa Popielcowa
Msze św. o godz. 6.00, 7.00, 8.00, 12.00, 15.00, 18.00, 20.00
9.00 i 10.30 – Msza św. rekolekcyjna dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3

 

3 marca – Czwartek
8.00, 12.00, 18.00 – Msze św. z kazaniem rekolekcyjnym
9.00 i 10.30 – Nauka rekolekcyjna dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3
19.00 – Nauka stanowa dla małżonków

 

4 marca – Piątek
8.00, 12.00, 18.00 – Msze św. z kazaniem rekolekcyjnym
9.00 i 10.30 – Nauka rekolekcyjna dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3
13.00, 17.30 – Droga Krzyżowa
19.00 – Nauka stanowa dla młodzieży
19.30 – Droga Krzyżowa
Dzień spowiedzi rekolekcyjnej: 6.00 - 20.00

 

5 marca – Sobota
8.00, 12.00, 18.00 – Msze św. z kazaniem rekolekcyjnym
9.30 - Nauka stanowa dla dzieci
15.00 - Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym dla osób żyjących w związkach niesakramentalnych

 

6 marca - Niedziela 
Msze św. według porządku niedzielnego z kazaniem rekolekcyjnym
12.00 – Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym dla rodziców i dzieci
17.00 – nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym