Pierwszego dnia tegorocznego tygodnia maryjnego 8 września, w naszej katedrze miało miejsce szczególne wydarzenie. Było nim uroczyste rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożej Stefanii Łąckiej.

Tuż przed rozpoczęciem uroczystej sumy odpustowej - o godzinie 12.00, pod przewodnictwem biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża, rozpoczął swoje prace diecezjalny trybunał beatyfikacyjny, którego zadaniem będzie zebranie oraz weryfikacja wszelkich danych oraz świadectw na temat życia i świętości, pochodzącej z pobliskiego Gręboszowa, kandydatki na ołtarze, która nie bez powodu została nazywana "Aniołem z Auschwitz". 

Prace trybunału rozpoczęły się od modlitwy, prezentacji życia Sługi Bożej której dokonał postulator beatyfikacji — ks. prof. Stanisław Sojka oraz przewodzianej przysięgi wszystkich członków trybunału, którzy zobowiązali się w niej że będą się starali w sposób dokonać oceny życia i świętości Stefanii oraz dochowają przewidzianej prawem tajemnicy procesu.

Ciesząc się z rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego, wyrażamy jednocześnie nadzieję, że efektem jego pracy będzie rychłe wyniesienie na Ołtarze naszej rodaczki, która przez to może stać się dla wszystkich przykładem życia i orędowniczką u Boga