ZGROMADZENIE SIÓSTR MISJONAREK CHRYSTUSA KRÓLA DLA POLONII ZAGRANICZNEJ

(ul. Kapitulna 4, tel. 14 626 48 14) 

Siostry przybyły do Parafii katedralnej 26 sierpnia 1998 r. Podjęły pracę w katechezie - 2 siostry, w zakrystii oraz w kancelarii parafialnej i świetlicy "u Jana Pawła II." Posługę tę pełnią z oddaniem do dzisiaj, chociaż skład pracujących Sióstr zmieniał się wielokrotnie. 
Aktualnie we wspólnocie posługują następujące Siostry: 

s. Agnieszka Lampasiak - przełożona i katechetka w I oraz VII LO;
s. Anna Tarnowska - katechetka w III LO; 
s. Monika Radecka  - zakrystia i dekoracja katedry; 
s. Ewelina Majkowska - pomoc w Kancelarii Parafialnej i świetlica parafialna. 
 

ZAKON BRACI MNIEJSZYCH (OJCOWIE BERNARDYNI) 

(ul. Bernardyńska 13, tel. 14 622 27 49) 

o. Maciej Fryzowicz - gwardian

INNE ZGROMADZENIA ZAKONNE PRACUJĄCE W TARNOWIE

Zgromadzenie Sióstr św. Józefa /Józefitki/ - 14 622 11 37 
Zgromadzenie Córek matki Bożej Bolesnej /Serafitki/ 14 621 47 80 
Zgromadzenie Sług Jezusa /bezhabitowe/ 14 621 81 32 
Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej (Służebniczki Dębickie) - 14 621 50 91 
Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej (Służebniczki Starowiejskie) - 14 621 29 45 
Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego á Paulo (Szarytki) 14 627 27 04