Ksiądz Proboszcz

(tel. 14 622 24 50)

Ks. dr Adam Nita, Kapelan J.Św., Dziekan Kapituły Katedralnej,
ur. 26.12.1965, wyświęcony 1991, w parafii od 2014; (tel. 14 622 24 50)
 

 

Księża wikariusze

(tel. 14 621 58 85, tel. wew. do ks. dyżurnego 21)

Ks. mgr Łukasz Matyka - senior, ur. 31.12.1980, wyśw. 2005, w parafii od 2015 (tel. wew. 27)
Ks. mgr Grzegorz Grych, ur. 31.05.1975, wyśw. 2000, w parafii od 2015 /prefekt/ (tel. wew. 23) 
Ks. mgr Janusz Pabian, ur. 08.05.1980, wyśw. 2006, w parafii od 2017 (tel. wew. 26) 
Ks. mgr Daniel Świątek, ur. 21.11.1980, wyśw. 2006, w parafii od 2017 (tel. wew. 22)
Ks. mgr lic. Bartosz Chęciek, ur 05.03.1990, wyśw. 2015, w parafii od 2018 (tel. wew. 28)
Ks. mgr Marian Kostrzewa, ur. 01.09.1979, wyśw. 2008, w parafii od 2019 (tel. wew. 24)

 

Ksiądz rezydent

tel. 14 62-23-850

Ks. Władysław Bielatowicz, Kanonik honorowy Kapituły Katedralnej, 
ur. 12.10.1934, wyśw. 1957, w parafii od /2001/, 2011; (ul. Kapitulna 2. tel. 14 62-23-850)