Rycerstwo Niepokalanej założone przez św. Maksymiliana Marię Kolbe w 1917 r. istnieje od 1991r. także przy katedrze. Posiada swój sztandar i ważne miejsce w animowaniu życia religijnego i pobożności maryjnej w parafii. W latach dziewięćdziesiątych do Rycerstwa Niepokalanej zapisało się kilkaset osób, bo Matkę Najświętszą kochają wszyscy ale obecnie w comiesięcznych spotkaniach Rycerstwa uczestniczy kilkadziesiąt osób. Zmieniają się też formy działalności Rycerstwa. O ile przed laty popularne były pielgrzymki i nocne adoracje to dzisiaj, gdy rycerstwo zrzesza wielu seniorów podstawową formą działalności jest wspólna adoracja Najświętszego Sakramentu w katedrze oraz udział w comiesięcznych spotkaniach.

Animatorka - Pani Władysława Fitrzyk

Opiekun - ks. Mariusz Wójtowicz

Spotkania - Druga środa miesiąca godz. 16.30