"Róża Różańcowa" jest zorganizowaną wspólnotą osób, które modlą się codziennie na różańcu. Każda " Róża" składa się z 20 osób, a każda z nich odmawia codziennie przynajmniej jedną tajemnicę różańca. Koniecznie jednak tę, która zostaje powierzona do rozważania i odmawiania raz w miesiącu, przy "zmianie tajemnic". Przy tej zmianie, co miesiąc, wszystkim członkom przydziela się nowe tajemnice do odmawiania, w taki jednak sposób, aby w jednej Róży były każdego dnia odmówione wszystkie tajemnice w sumie dwadzieścia. Tak więc, nawet, gdy poszczególni członkowie Róży odmawiają dziennie tylko jedną tajemnicę, to w całej Róży rozważany jest cały różaniec, czyli wszystkie części i tajemnice.

Bardzo istotne jest również to, że wszyscy członkowie Róży modlą się w tej samej intencji, którą na każdy miesiąc wskazuje Ojciec Święty. Do tej intencji papieskiej dodawane są również intencji diecezjalne, parafialne, jak również intencje członków wspólnoty różańcowej.

Członkowie Żywego Różańca mogą dostąpić odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami, osiem razy w roku, mianowicie:

w dniu przyjęcia do Żywego Różańca,
Narodzenia Pana Jezusa (25 XII),
Ofiarowania Pańskiego (2 II),
Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie (25 III),
Zmartwychwstania Pańskiego (zgodnie z kalendarzem liturgicznym),
Wniebowzięcia Matki Bożej (15 VIII),
w święto Królowej Różańca świętego 7 października.
oraz Niepokalanego Poczęcia Maryi (8 XII).


Róże Różańcowe w Parafii Katedralnej w Tarnowie

W parafii katedralnej jest 9 Róż Różańcowych – 8 tworzonych przez kobiety i 1 przez mężczyzn. Na czele każdej Róży stoi zelator. Oprócz tego koordynator zelatorów i opiekun duchowy.Róża św. Faustyny – zelatorka p. Anna Tracz
Róża św. Kingi – zelatorka p. Władysława Fitrzyk
Róża MB Bolesnej i św. Rity – zelatorka p. Zofia Warżel
Róża bł. Karoliny – zelatorka p. Maria Szatko
Róża św. Franciszka – zalatorka p. Barbara Łukasińska
Róża Niepokalanego Serca NMP – zelatorka p. Alicja Podstawa
Róża św. Jadwigi – zelator p. Stanisława Sowińska
Róża św. Cecylii – zelatorka p. Alfreda Kierońska
Róża św. Stanisława Kostki – zelator p. Tomasz Nadolnik


Koordynator: p. Anna Tracz

Opiekun duchowy: ks. Adam Nita - proboszcz

Zmiana tajemnic różańcowych odbywa się w pierwszą niedzielę miesiąca, po Mszy św. o godz. 7.30.

Róże Różańcowe animują modlitwę różańcową od poniedziałku do czwartku o godz. 17.20 i w sobotę o godz. 11.30. Ponadto włączają się czynnie w wiele wydarzeń, które maja miejsce w parafii.