"Róża Różańcowa" jest zorganizowaną wspólnotą osób, które modlą się codziennie na różańcu. Każda " Róża" składa się z 20 osób, a każda z nich odmawia codziennie przynajmniej jedną tajemnicę różańca. Koniecznie jednak tę, która zostaje powierzona do rozważania i odmawiania raz w miesiącu, przy "zmianie tajemnic". Przy tej zmianie, co miesiąc, wszystkim członkom przydziela się nowe tajemnice do odmawiania, w taki jednak sposób, aby w jednej Róży były każdego dnia odmówione wszystkie tajemnice w sumie dwadzieścia. Tak więc, nawet, gdy poszczególni członkowie Róży odmawiają dziennie tylko jedną tajemnicę, to w całej Róży rozważany jest cały różaniec, czyli wszystkie części i tajemnice.

Bardzo istotne jest również to, że wszyscy członkowie Róży modlą się w tej samej intencji, którą na każdy miesiąc wskazuje Ojciec Święty. Do tej intencji papieskiej dodawane są również intencji diecezjalne, parafialne, jak również intencje członków wspólnoty różańcowej.

Członkowie Żywego Różańca mogą dostąpić odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami, osiem razy w roku, mianowicie:

w dniu przyjęcia do Żywego Różańca,
Narodzenia Pana Jezusa (25 XII),
Ofiarowania Pańskiego (2 II),
Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie (25 III),
Zmartwychwstania Pańskiego (zgodnie z kalendarzem liturgicznym),
Wniebowzięcia Matki Bożej (15 VIII),
w święto Królowej Różańca świętego 7 października.
oraz Niepokalanego Poczęcia Maryi (8 XII).


Róże Różańcowe w Parafii Katedralnej w Tarnowie

W parafii katedralnej jest 9 Róż Różańcowych – 8 tworzonych przez kobiety i 1 przez mężczyzn. Na czele każdej Róży stoi zelator. Oprócz tego koordynator zelatorów i opiekun duchowy.Róża św. Faustyny – zelatorka p. Anna Tracz
Róża św. Kingi – zelatorka p. Władysława Fitrzyk
Róża MB Bolesnej i św. Rity – zelatorka p. Zofia Warżel
Róża bł. Karoliny – zelatorka p. Maria Szatko
Róża św. Franciszka – zalatorka p. Barbara Łukasińska
Róża Niepokalanego Serca NMP – zelatorka p. Alicja Podstawa
Róża św. Jadwigi – zelator p. Stanisława Sowińska
Róża św. Cecylii – zelatorka p. Alfreda Kierońska
Róża św. Stanisława Kostki – zelator p. Tomasz Nadolnik


Koordynator: p. Anna Tracz

Opiekun duchowy: ks. Adam Nita - proboszcz

Zmiana tajemnic różańcowych odbywa się w pierwszą niedzielę miesiąca, po Mszy św. o godz. 7.30.

Róże Różańcowe animują modlitwę różańcową od poniedziałku do czwartku o godz. 17.20 i w sobotę o godz. 11.30. Ponadto włączają się czynnie w wiele wydarzeń, które maja miejsce w parafii.

Numer Konta parafialnego

23 1240 5194 1111 0010 8543 8315

Bóg zapłać za wszelką życzliwość
oraz wsparcie funkcjonowania parafii.

Świetlica parafialna

 

Transmisja Video

Realizacja transmisji:
AZTV.PL

Transmisja Video - YOUTUBE

Alternatywny Kanał YOUTUBE

Adoracja Najświętszego Sakramentu

Zapraszamy do włączenia się w dzieło Całodobowej Adoracji Najświętszego Sakramentu.
Zgłoszenia swojego uczestnictwa w Adoracji można dokonać poprzez FORMULARZ INTERNETOWY

Zapisz się

Internetowa skrzynka intencji

Zapraszamy do dodawania swoich intencji, które będziemy polecać przez wstawiennictwo Matki Bożej Bolesnej

Podaj intencję

V Synod Diecezjalny

Diecezja Tarnowska

Oficjalny portal informacyjny
Diecezji Tarnowskiej

Radio RDN Małopolska

Diecezjalna
rozgłośnia radiowa

Tarnowski Gość Niedzielny

Diecezjalny oddział
Gościa Niedzielnego

Synaj.TV

Młodzieżowa telewizja internetowa
Diecezji Tarnowskiej

Go to Top