Spotkania całej Rady Duszpasterskiej odbywają się dwa razy w roku. Spotkania osób odpowiedzialnych za różne dziedziny życia parafii w miarę potrzeb. Członkowie Rady wyrażają swoje opinie i sugestie wobec planowanych działań duszpasterskich, włączają się w organizację uroczystości w katedrze, przygotowują jeden z ołtarzy na trasie procesji Bożego Ciała, służą pomocą ks. Proboszczowi w rozwiązywaniu różnych sytuacji gospodarczych i duszpasterskich.

Radę Duszpasterską stanowią:

Ks. Adam Nita - przewodniczący
Grzegorz Tracz – zastępca przewodniczącego
Kinga Życzkowska - sekretarz
Rafał Biały
Teresa Cetera
Anna Janisz
s. Agnieszka Lampasiak
Paweł Łopatka
Ks. Łukasz Matyka
Irena Malinowska
Małgorzata Martowicz
Tomasz Nadolnik
Jacek Nowak
Tomasz Obal
Hanna Szumlańska
Anna Tracz