Droga Neokatechumenalna (Neokatechumenat)– jest darem, który Duch Święty udzielił Kościołowi w czasie posoborowym. Statutowym celem Drogi jest promowanie odnowy życia parafialnego w duchu soboru watykańskiego II poprzez otwieranie i prowadzenie w diecezjach i parafiach wspólnot na wzór katechumenatu pierwotnego Kościoła. Dokonuje się to przez praktykowanie tzw. Trójnogu chrześcijańskiego: słuchanie Słowa Bożego, Eucharystia, Wspólnota.

Wspólnoty Neokatechumenalne są grupami ludzi świeckich, którzy w parafiach, ze swoimi księżmi, pragną dojść do wiary dojrzałej i odkrywać głębię ich chrześcijańskiego powołania. Charyzmat i zadania Drogi Neokatechumenalnej w Kościele zostały rozpoznane przez Stolicę Apostolską, scharakteryzowane przez papieża Benedykta XVI w styczniu 2011 r. słowami:

"Od ponad 40 lat Droga Neokatechumenalna pomaga ożywić i umocnić wtajemniczenie chrześcijańskie w diecezjach i parafiach, promując stopniowe i radykalne odkrycie bogactw chrztu, pomagając zakosztować życie Boże, życie niebiańskie, które Pan zapoczątkował poprzez swoje Wcielenie, poprzez przyjście między nas, poprzez narodzenie się jako jeden z nas. Ten dar Boga dla Jego Kościoła jest złożony „w służbie Biskupowi jako jeden ze sposobów diecezjalnej realizacji wtajemniczenia chrześcijańskiego i stałego wychowania wiary” [Statut, art. 1, par. 2]. Ta służba, jak przypomniał wam mój poprzednik Sługa Boży Paweł VI w czasie pierwszego spotkania, które miał z wami w 1974 r., „będzie mogła odnowić w dzisiejszej wspólnocie chrześcijańskiej, te efekty dojrzałości i pogłębienia, które w Kościele pierwotnym były realizowane w okresie przygotowania do Chrztu”[Insegnamenti di Paolo VI, XII [1974], 406 ].

Droga Neokatechumenalna została zainicjowana przez hiszpańskiego malarza Kiko Argüello wspólnie z Carmen Hernández i Mario Pezzim w1964 roku. Kiko przeżywając głęboki kryzys egzystencjalny i poszukując odpowiedzi na podstawowe pytania: kim jestem? po co żyję? kto mnie stworzył? czym jest życie?, doświadczył osobistego objawienia Maryi, która powiedziała: Trzeba tworzyć małe wspólnoty na wzór Świętej Rodziny z Nazaretu, która żyje w pokorze, prostocie i uwielbieniu, gdzie drugi jest Chrystusem”. W 1990 roku Droga została uznana przez papieża Jana Pawła II jako itinerarium formacji katolickiej ważnej dla społeczeństwa i czasów dzisiejszych:

„Uznaję Drogę Neokatechumenalną za itinerarium formacji katolickiej ważnej dla społeczeństwa i czasów dzisiejszych.”[Jan Paweł II, List Ogniqualvolta, 30 sierpnia 1990: AAS82 91990) 515].

Droga Neokatechumenalna w Tarnowie powstała w roku 2014, do Polski dotarła dużo wcześniej, bo w 1975, a na świecie istnieje już ponad 50 lat (pierwsze wspólnoty powstały w Hiszpanii). W ubiegłym roku wspólnie papieżem Franciszkiem na Tor Vergata w Rzymie uroczyście obchodziliśmy Jubileusz 50-lecia Drogi. W tym dniu papież skierował do nas słowa:Wasz charyzmat jest wielkim darem Boga dla Kościoła naszych czasów. Dziękujemy Panu za te pięćdziesiąt lat. Wpatrując się w Jego pełną miłości wierność nigdy nie traćcie ufności: On się wami zaopiekuje.

Droga Neokatechumenlana jest darem Kościoła, która swój charyzmat realizuje w oparciu o Statut Drogi zatwierdzony przez papieża Benedykta XVI w maju 2008 roku.

W tarnowskiej wspólnocie spotykamy się dwa razy w tygodniu w sali Jana Pawła II przy Bazylice Katedralnej – w środy i soboty o godzinie 19:00.

Opiekunem grupy jest Ks. Proboszcz Adam Nita

Przydatne Linki:

Przemówienie Papieża Benedykta XVI z okazji 40-lecia Drogi Neokatechumenalej:

Przemówienie Papieża Franciszka z okazji 50-lecia Drogi: