Droga Neokatechumenalna (Neokatechumenat)– jest darem, który Duch Święty udzielił Kościołowi w czasie posoborowym. Statutowym celem Drogi jest promowanie odnowy życia parafialnego w duchu soboru watykańskiego II poprzez otwieranie i prowadzenie w diecezjach i parafiach wspólnot na wzór katechumenatu pierwotnego Kościoła. Dokonuje się to przez praktykowanie tzw. Trójnogu chrześcijańskiego: słuchanie Słowa Bożego, Eucharystia, Wspólnota.

Wspólnoty Neokatechumenalne są grupami ludzi świeckich, którzy w parafiach, ze swoimi księżmi, pragną dojść do wiary dojrzałej i odkrywać głębię ich chrześcijańskiego powołania. Charyzmat i zadania Drogi Neokatechumenalnej w Kościele zostały rozpoznane przez Stolicę Apostolską, scharakteryzowane przez papieża Benedykta XVI w styczniu 2011 r. słowami:

"Od ponad 40 lat Droga Neokatechumenalna pomaga ożywić i umocnić wtajemniczenie chrześcijańskie w diecezjach i parafiach, promując stopniowe i radykalne odkrycie bogactw chrztu, pomagając zakosztować życie Boże, życie niebiańskie, które Pan zapoczątkował poprzez swoje Wcielenie, poprzez przyjście między nas, poprzez narodzenie się jako jeden z nas. Ten dar Boga dla Jego Kościoła jest złożony „w służbie Biskupowi jako jeden ze sposobów diecezjalnej realizacji wtajemniczenia chrześcijańskiego i stałego wychowania wiary” [Statut, art. 1, par. 2]. Ta służba, jak przypomniał wam mój poprzednik Sługa Boży Paweł VI w czasie pierwszego spotkania, które miał z wami w 1974 r., „będzie mogła odnowić w dzisiejszej wspólnocie chrześcijańskiej, te efekty dojrzałości i pogłębienia, które w Kościele pierwotnym były realizowane w okresie przygotowania do Chrztu”[Insegnamenti di Paolo VI, XII [1974], 406 ].

Droga Neokatechumenalna została zainicjowana przez hiszpańskiego malarza Kiko Argüello wspólnie z Carmen Hernández i Mario Pezzim w1964 roku. Kiko przeżywając głęboki kryzys egzystencjalny i poszukując odpowiedzi na podstawowe pytania: kim jestem? po co żyję? kto mnie stworzył? czym jest życie?, doświadczył osobistego objawienia Maryi, która powiedziała: Trzeba tworzyć małe wspólnoty na wzór Świętej Rodziny z Nazaretu, która żyje w pokorze, prostocie i uwielbieniu, gdzie drugi jest Chrystusem”. W 1990 roku Droga została uznana przez papieża Jana Pawła II jako itinerarium formacji katolickiej ważnej dla społeczeństwa i czasów dzisiejszych:

„Uznaję Drogę Neokatechumenalną za itinerarium formacji katolickiej ważnej dla społeczeństwa i czasów dzisiejszych.”[Jan Paweł II, List Ogniqualvolta, 30 sierpnia 1990: AAS82 91990) 515].

Droga Neokatechumenalna w Tarnowie powstała w roku 2014, do Polski dotarła dużo wcześniej, bo w 1975, a na świecie istnieje już ponad 50 lat (pierwsze wspólnoty powstały w Hiszpanii). W ubiegłym roku wspólnie papieżem Franciszkiem na Tor Vergata w Rzymie uroczyście obchodziliśmy Jubileusz 50-lecia Drogi. W tym dniu papież skierował do nas słowa:Wasz charyzmat jest wielkim darem Boga dla Kościoła naszych czasów. Dziękujemy Panu za te pięćdziesiąt lat. Wpatrując się w Jego pełną miłości wierność nigdy nie traćcie ufności: On się wami zaopiekuje.

Droga Neokatechumenlana jest darem Kościoła, która swój charyzmat realizuje w oparciu o Statut Drogi zatwierdzony przez papieża Benedykta XVI w maju 2008 roku.

W tarnowskiej wspólnocie spotykamy się dwa razy w tygodniu w sali Jana Pawła II przy Bazylice Katedralnej – w środy i soboty o godzinie 19:00.

Opiekunem grupy jest Ks. Proboszcz Adam Nita

Przydatne Linki:

Przemówienie Papieża Benedykta XVI z okazji 40-lecia Drogi Neokatechumenalej:

Przemówienie Papieża Franciszka z okazji 50-lecia Drogi:

Numer Konta parafialnego

23 1240 5194 1111 0010 8543 8315

Bóg zapłać za wszelką życzliwość
oraz wsparcie funkcjonowania parafii.

Świetlica parafialna

 

Transmisja Video

Realizacja transmisji:
AZTV.PL

Transmisja Video - YOUTUBE

Alternatywny Kanał YOUTUBE

Adoracja Najświętszego Sakramentu

Zapraszamy do włączenia się w dzieło Całodobowej Adoracji Najświętszego Sakramentu.
Zgłoszenia swojego uczestnictwa w Adoracji można dokonać poprzez FORMULARZ INTERNETOWY

Zapisz się

Internetowa skrzynka intencji

Zapraszamy do dodawania swoich intencji, które będziemy polecać przez wstawiennictwo Matki Bożej Bolesnej

Podaj intencję

V Synod Diecezjalny

Diecezja Tarnowska

Oficjalny portal informacyjny
Diecezji Tarnowskiej

Radio RDN Małopolska

Diecezjalna
rozgłośnia radiowa

Tarnowski Gość Niedzielny

Diecezjalny oddział
Gościa Niedzielnego

Synaj.TV

Młodzieżowa telewizja internetowa
Diecezji Tarnowskiej

Go to Top