>

Dziewczęca Służba Maryjna jest wspólnotą dziewcząt, które zdecydowały się zawierzyć swoje życie Maryi i na Jej wzór wzrastać w wierze oraz w pięknym człowieczeństwie.

Naszym głównym zadaniem jest Służba Maryi, czyli rozsławianie Jej postawy i życia. Pragniemy, aby jak najwięcej dziewcząt brało przykład z Maryi a przez swoją postawę dawały przykład rówieśnikom.

Na naszych spotkaniach poruszamy tematy związane z życiem Maryi oraz Jej Syna Jezusa. Rozmawiamy także o Świętych, podejmujemy zagadnienia misyjne oraz przybliżamy dziewczynkom fragmenty Pisma Świętego. Po omówieniu tematu poświęcamy czas na różne gry, zabawy którym towarzyszy śmiech i dobry humor. Niekiedy wychodzimy na spacery oraz organizujemy wycieczki (raz na semestr). Jesteśmy też aktywni w życiu naszej parafii. Ponadto w trakcie formacji realizujemy Pięć zadań dziecka Maryi:

-posłuszeństwo
-wspólnota
-radość
-ofiara
-przyjaźń z Jezusem


Dziewczęca Służba Maryjna w Katedrze liczy 21 dziewcząt.

Przewodniczka
Aleksandra Grabowska

Dziecko Maryi:
Gabriela Rojek
Zuzanna Skowrońska
Martyna Włodarska
Gabriela Witek

Dziecko Maryi/Choralistka:
Wiktoria Oleś
Oliwia Onak

Choralistka:
Wiktoria Moszczyńska
Martyna Oleś
Anna Pierzchała

Samarytanka:
Weronika Cepela
Nina Hynek
Wiktoria Kiwior
Natasza Polek
Izabela Rymanowska
Adrianna Skowrońska

Nazaretanka:
Oliwia Jewusiak
Anna Panek

Misjonarka:
Patrycja Bozio
Nina Sławieniak


Uczestniczymy:

8 Grudnia - Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP – nasze Święto
w Tygodniu Maryjnym – od 8 do 15 września
na nabożeństwach Drogi Krzyżowej
w Wielki Czwartek
w Wielki Piątek i w Wielką Sobotę
na nabożeństwach majowych - przez miesiąc maj dziewczynki starają się powiedzieć Maryi, jak bardzo Ją kochają poprzez codzienne uczestnictwo w nabożeństwach majowych.
w Boże Ciało - w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa, dziewczynki uczestniczą w Mszy Świętej, a następnie w procesji. Jest to święto w którym DSM w szczególny sposób chce wyrazić Bogu wdzięczność za dar eucharystycznego Chleba.
na nabożeństwach różańcowych - w październiku każdego dnia Maryjki uczestniczą w nabożeństwach październikowych.
na Roratach - w czasie adwentu Maryjki z wielkim utęsknieniem oczekują przyjścia Zbawiciela poprzez codzienne uczestnictwo z lampionami na Mszy Św.
w diecezjalnych Pielgrzymkach DSM

Dziewczynki, które kochają Maryje i pragną włączyć się w nasza grupę serdecznie zapraszamy!

Opiekuni: Ks. Daniel Świątek, s. Agnieszka Lampasiak MChr
Spotkania - sobota godz. 9.30.