Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym jest zorganizowaną formą niesienia pomocy zmarłym, we współdziałaniu ze Zgromadzeniem Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych.

Zadaniem członków Apostolstwa jest życie w świadomości powołania do świętości oraz wspomaganie zmarłych poddanych oczyszczeniu. Niektóre formy praktykowanej pomocy to codzienne odmawianie dowolnej modlitwy za zmarłych, zamawianie Mszy Świętych w intencji zmarłych i ofiarowanie za nich udziału w Eucharystii. Przy katedrze grupę APDC utworzono w listopadzie 2012 r. Obecnie liczy 40 osób.

Spotkania odbywają się w pierwsze wtorki miesiąca o godz. 17.00 w Domu Katechetycznym. Grupa uczestniczy także w każdy pierwszy wtorek miesiąca we wspólnej modlitwie za zmarłych i w Eucharystii celebrowanej w katedrze w intencji dusz czyśćcowych potrzebujących naszej pomocy.

Animatorka - Pani Kinga Życzkowska
Opiekun - ks. Marcin Raś

Spotkania - Pierwsze wtorki miesiąca godz. 17.00