Akcja Katolicka w Diecezji Tarnowskiej została powołana dekretem ks.bp Józefa Życińskiego z dnia 8 września 1995 r. Wśród członków założycieli była grupa osób z Parafii Katedralnej, która od tego czasu współdziałała z ks. Proboszczem w podejmowaniu różnych działań i inicjatyw.

Aktualnie Oddział Akcji Katolickiej przy katedrze liczy 14 osób, Prezesem jest Pani Mirosława Piskozub. Akcja Katolicka posiada siedzibę w Domu Katechetycznym, użyczając sali na potrzeby prowadzonej Biblioteki Parafialnej i czytelni. Członkowie Akcji Katolickiej przygotowują okolicznościowe wystawy, adoracje podczas nabożeństw parafialnych, służą pomocą podczas organizowania różnych spotkań w Domu katechetycznym, wspierają w potrzebie Caritas, uczestniczą w redagowaniu gazetki parafialnej - Wiadomości Parafii Katedralnej.


Spotkania - Ostatni poniedziałek miesiąca godz. 17.00

Opiekun - ks. Proboszcz
Prezes - Pani Mirosława Piskozub