Towarzystwo Przyjaciół WSD w Tarnowie utworzone przy katedrze w 2000 r. zrzesza kilkanaście osób, które w swoich modlitwach pamiętają w sposób szczególny o alumnach Seminarium Duchownego w Tarnowie oraz starają się finansowo wspierać Seminarium systematycznie składanymi ofiarami. Spotkania w parafii odbywają się raz na kwartał.