Oddział Caritas istnieje przy katedrze od czasów międzywojennych. Ks. Jan Bochenek szeroko opisywał pracę tej wspólnoty w latach II wojny światowej i w czasach powojennych. W okresie stanu wojennego, dzięki zapobiegliwości ks. Kazimierza Kosa oraz dobroci wielu ludzi za granicą szerokim strumieniem płynęły tzw. dary, rozdzielane przez Caritas.

Obecnie w cotygodniową pracę Caritas angażuje się kilka osób.

Punkt Caritas jest otwarty w Domu Katechetycznym, przy ul. Kapitulnej 3, we wtorki i czwartki od godz. 16.00 - 17.00. W tym czasie potrzebujący otrzymują tzw. kartki na chleb - za który w umówionej piekarni płaci parafia, mogą wybrać potrzebną odzież, z zasobów które tworzą wierni oddając niepotrzebne sobie ubrania, obuwie itp. Tu potrzebujący otrzymują także żywność z tzw. środków unijnych, rozdzielaną przez Caritas wśród osób spełniających określone warunki. Ewentualna pomoc w zakupie leków i w innych sytuacjach losowych jest możliwa po uzgodnieniu z ks. Proboszczem, który przy podjęciu decyzji korzysta z pomocy członków Rady Duszpasterskiej wspierających Caritas. Aktualnie z pomocy Caritas korzysta około 80 rodzin, wiele osób samotnych oraz grono bezdomnych, systematycznie wymieniających tu swoją odzież. Zasoby Caritas stanowią ofiary i przedmioty składane przez wiernych do skarbony św. Antoniego, u ks. proboszcza lub w punkcie Caritas. Problemem jest ograniczona liczba chętnych do bezinteresownego pomagania potrzebującym, czasem lęk wobec nieprzewidywalnych zachowań i argumentów przychodzących po pomoc a także zbyt często nietrzeźwość przychodzących po pomoc oraz kłamstwa wypowiadane z niezwykłą pewnością - chociaż często przed tygodniem z taką samą pewnością mówili coś innego.

Koordynator - Pani Irena Malinowska

Opiekun - ks. Proboszcz Adam Nita

Godziny otwarcia - Wotrki i czwartki od 16.00-17.00

 Zachęcamy do przekazywania 1% podatku na rzecz Caritas Diecezji Tarnowskiej.

Numer Konta parafialnego

83 1050 1562 1000 0012 0041 4215

Bóg zapłać za wszelką życzliwość
oraz wsparcie funkcjonowania parafii.

Transmisja Video

transmisja banner

Realizacja transmisji:
AZTV.PL

Transmisja Video - YOUTUBE

transmisja banner

Alternatywny Kanał YOUTUBE

e-wydanie Wiadomości Parafii Katedralnej

 

Skrzynka intencji za wstawiennictwem MBB

Zapraszamy do dodawania swoich intencji, które będziemy polecać przez wstawiennictwo Matki Bożej Bolesnej

Podaj intencję

Adoracja Najświętszego Sakramentu

 

Zapraszamy do włączenia się w dzieło Całodobowej Adoracji Najświętszego Sakramentu. 
Zgłoszenia swojego uczestnictwa w Adoracji można dokonać poprzez FORMULARZ INTERNETOWY

Zapisz się

V Synod Diecezjalny

 
Go to Top