w okresie ferii szkolnych spowiedź w katedrze będzie tylko podczas Mszy św. a kancelaria parafialna będzie czynna od poniedziałku do piątku w godz. 16.30-18.00 i w sobotę w godz. 10.00-12.00.

Oddział Caritas istnieje przy katedrze od czasów międzywojennych. Ks. Jan Bochenek szeroko opisywał pracę tej wspólnoty w latach II wojny światowej i w czasach powojennych. W okresie stanu wojennego, dzięki zapobiegliwości ks. Kazimierza Kosa oraz dobroci wielu ludzi za granicą szerokim strumieniem płynęły tzw. dary, rozdzielane przez Caritas.

Obecnie w cotygodniową pracę Caritas angażuje się kilka osób.

Punkt Caritas jest otwarty w Domu Katechetycznym, przy ul. Kapitulnej 3, we wtorki i czwartki od godz. 16.00 - 17.00. W tym czasie potrzebujący otrzymują tzw. kartki na chleb - za który w umówionej piekarni płaci parafia, mogą wybrać potrzebną odzież, z zasobów które tworzą wierni oddając niepotrzebne sobie ubrania, obuwie itp. Tu potrzebujący otrzymują także żywność z tzw. środków unijnych, rozdzielaną przez Caritas wśród osób spełniających określone warunki. Ewentualna pomoc w zakupie leków i w innych sytuacjach losowych jest możliwa po uzgodnieniu z ks. Proboszczem, który przy podjęciu decyzji korzysta z pomocy członków Rady Duszpasterskiej wspierających Caritas. Aktualnie z pomocy Caritas korzysta około 80 rodzin, wiele osób samotnych oraz grono bezdomnych, systematycznie wymieniających tu swoją odzież. Zasoby Caritas stanowią ofiary i przedmioty składane przez wiernych do skarbony św. Antoniego, u ks. proboszcza lub w punkcie Caritas. Problemem jest ograniczona liczba chętnych do bezinteresownego pomagania potrzebującym, czasem lęk wobec nieprzewidywalnych zachowań i argumentów przychodzących po pomoc a także zbyt często nietrzeźwość przychodzących po pomoc oraz kłamstwa wypowiadane z niezwykłą pewnością - chociaż często przed tygodniem z taką samą pewnością mówili coś innego.

Koordynator - Pani Irena Malinowska

Opiekun - ks. Proboszcz Adam Nita

Godziny otwarcia - Wotrki i czwartki od 16.00-17.00

 Zachęcamy do przekazywania 1% podatku na rzecz Caritas Diecezji Tarnowskiej.

Transmisja Video

 

Zobacz transmisję na żywo z Tarnowskiej Katedry

Realizacja: AZTV.PL

Adoracja Najświętszego Sakramentu

 

Zapraszamy do włączenia się w dzieło Całodobowej Adoracji Najświętszego Sakramentu. 
Zgłoszenia swojego uczestnictwa w Adoracji można dokonać poprzez FORMULARZ INTERNETOWY

Zapisz się

V Synod Diecezjalny

 
Go to Top