Od Środy Popielcowej w bazylice katedralnej rozpoczynamy parafialne rekolekcje wielkopostne, które poprowadzi ks. prof. Marian Zając.

Msze św. z naukami rekolekcyjnymi będą w środę i niedzielę na wszystkich Mszach św., od czwartku do soboty na Mszach św. o godz. 9.00, 12.00, 18.00.

Ponadto zapraszamy na nauki stanowe: małżonków i rodziców (w tym szczególnie tych mających dzieci przygotowujące się do I Komunii i Bierzmowania) w czwartek na godz. 19.00, młodzież w tym obowiązkowo kandydatów do bierzmowania z klasy VII i VIII w piątek na godz. 19.00, dzieci w sobotę na godz. 10.00 i wreszcie osoby żyjące w związkach niesakramentalnym w sobotę na godz. 15.00. Dzień spowiedzi rekolekcyjnej w piątek przez cały dzień.

Szczegółowy program rekolekcji na stronie internetowej i w wersji papierowej ogłoszeń. W piątek składka przeznaczona będzie dla rekolekcjonisty.

 

Jak co roku w Święto Ofiarowania Pańskiego przeżywaliśmy Dzień Życia Konsekrowanego. O godzinie 11.00 w naszej katedrze zgromadzili się przedstawiciele i przedstawicielki zgromadzeń zakonnych żyjących i pracujących na terenie naszej diecezji.

Spotkanie rozpoczęło się adoracją Najświetszego Sakramentu, po której nastąpiła uroczysta Eucharystia sprawowana przez pasterza diecezji - Ks. Biskupa Andrzeja Jeża. 

Wszystkim siostrom a także ojcom i braciom zakonnym życzymy wielu Bożych łask i Jego błogosławieństwa a rakże otwartych umysłów i serc na natchnienia Ducha Świętego. Niech w tym wszystkim wspiwra Was swoim wstawiennictwem Św. Józef - patron obecnego roku. 

Wdniach 29-31.stycznia  odbyło się  się X Forum Formacyjne Moc Misji – Tajemnica Eucharystii. T

Tematyka Forum nawiązuje do hasła obecnego roku duszpasterskiego – „Zgromadzeni na świętej wieczerzy” i dotyka rzeczywistości Mszy Świętej, podczas której każdy chrześcijanin odkrywa misję swojego życia, realizowaną niezależnie od podjętego powołania. Organizatorem Forum jest Wydziałał ds. Nowej Ewangelizacji i Sekretariat V Synodu Diecezji Tarnowskiej. 

Forum adresowane było do wszystkich diecezjan, a szczególnie do tych, którym leży na sercu troska o Kościół i głębsza relacja z Jezusem oraz świadomość bycia chrześcijaninem – uczniem misjonarzem. 

Tym razem ze względu na panującą pandemię forum odbyło si  głównie w formule ONLINE za pośrednictwem transmisji naszego SYNAJ.TV, za pośrednictwem którego z wydarzeniach jakie miały miejsce w tarnowskiej katedrze (w piątek i niedzielę) oraz w kościele w Mościcach ( w sobotę) mogły się łączyć tak wspólnoty parafialne - głównie parafialnr zespoły dynodalne, jak i indywidualni uczestnicy formum.

ZOBACZ NAGRANIA

Piątek - 29.01.2021 - Katedra
Sobota - 30.01.2021 - Mościce
Niedziela - 31.01.2021 - Katedra

W sobotę - 30 stycznia 2021 r. w kościele w Tarnowie - Mościcach odbyły się święcenia biskupie ks. Artura Ważnego, nowego biskupa pomocniczego diecezji tarnowskiej. Jego posłudze będzie towarzyszyć hasło „Patris corde”, czyli Ojcowskim sercem.

Mszy św. przewodniczył abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski. Głównym konsekratorem był biskup tarnowski Andrzej Jeż, a współkonsekratorami nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio i abp Stanisław Budzik, metropolita lubelski.

Więcej informcaji na temat święceń można znaleźć na PORTALU DIECEZJI TARNOWSKIEJ

 

We czwartek 31 grudnia Msza św. z rozważaniem na zakończenie roku o godz. 9.00, 12.00 i po południu o godz. 17.00. Popołudniową Mszę musieliśmy przyspieszyć o godzinę, aby zdążyć przed OGRANICZENIAMI JAKIE obowiązujĄ w noc Sylwestrową.

Z tego też powodu nie będzie tradycyjnej Mszy św. o północy, zostaje również odwołana Msza św. w Nowy Rok o godz. 6.00.

Intencja z północy będzie odprawiona w Nowy Rok o godz. 10.30, intencja z godz. 6.00 zostanie odprawiona o godz. 7.30

Drodzy Siostry i Bracia w Chrystusie!

Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom jego upodobania” (Łk 2, 14) Takimi słowami – jak zapisał św. Łukasz Ewangelista – aniołowie ogłosili pasterzom narodziny obiecanego Mesjasza. Podobne orędzie usłyszeli apostołowie w Wieczerniku, gdzie po śmierci Jezusa zamknęli się z obawy przed Żydami. Wtedy niespodzianie staną pośród nich Zmartwychwstały Pan i skierował pozdrowienie: Pokój Wam! 

Tak dla pasterzy jak i dla apostołów ten dar pokoju, który przyniósł Jezus, był momentem przełomowym. Wraz z jego przyjęciem poczuli co to znaczy żyć, co znaczy żyć prawdziwie. I tak ubodzy pasterze, ale i niepewni do tej pory siebie apostołowie, stali się odważnymi świadkami ewangelii o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Dla niej byli gotowi poświęcić wszystko, nawet swoje życie. Jak bardzo potrzeba nam, ludziom XXI w., takiego impulsu, aby życie nasze i naszych bliźnich, nie było nam obojętne. Aby każdy kochał to co piękne, pozostawiając ciepły ślad na czyjej ręce.

Drodzy Moi! Wszystkim składam serdeczne życzenia. Niech Nowonarodzony Pan Jezus napełni Wasze serca pokojem; pokojem, dzięki któremu wszystko widać lepiej i wyraźniej, dzięki któremu mocniejsze stają się wiara, nadzieja i miłość. Błogosławionych, pełnych pokoju i radości świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego 2021 Roku Pańskiego. 

Ks. Adam Nita – proboszcz parafii katedralnej

Do życzeń dołączamy nową, tegoroczną piosenkę świąteczną, przygotowaną przez księdza Bartosza Chęćka, — wikariusza naszej parafii, przygotowaną przez zespół JEDNO, z udziałem młodych z naszej grupy młodzieżowej oraz parafian Parafii Katedralnej.

Drodzy Diecezjanie!

W duchu radości adwentowego oczekiwania pragnę Was powiadomić, iż w dniu 12 grudnia br. Ojciec Święty Franciszek mianował nowego biskupa pomocniczego diecezji tarnowskiej. Został nim ksiądz prałat Artur Ważny, pełniący obecnie funkcję ojca duchownego kapłanów diecezji tarnowskiej. Jest to czternasty biskup pomocniczy w historii diecezji tarnowskiej.

Gorąco proszę Was o modlitwę w intencji Biskupa Nominata, by mógł owocnie służyć Kościołowi tarnowskiemu, trafnie odczytując współczesne znaki czasu i podejmując z odwagą bieżące wyzwania duszpasterskie. Niech Jezus Chrystus, Dobry Pasterz, umacnia przez posługę pasterzy wiarę ludu Bożego, dodaje odwagi w obliczu zła i zagrożeń oraz pomnaża cierpliwość na drodze odkrywania prawdy i dążenia do osobistego uświęcenia.

 

         Wszystkim Diecezjanom udzielam z serca pasterskiego błogosławieństwa

† Andrzej Jeż
BISKUP TARNOWSKI

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP to co roku święto patronalne Dziewczęcej Służby Maryjnej. Jest to okazja do uroczystego przyjęcia nowych członkiń oraz promocji starszych dziewczynek na wyższe stopnie oraz sprawności.

Tak było i w tym roku w naszej parafii. Do naszej grupy dołączyło kilka nowych osób uzyskując tym samym pierwszy stopień — Dziecko Maryi. Starsze DSM-ki otrzymały stopień  Bielanki a najstarsze  - Nazaretanki. Zostały również przyznane sprawności: Choralistki dla tych które angażują się w przygotowanie liturgii oraz Misjonarki dla aktywnie wspierających dzieło misyjne Kościoła.

Cieszymy się również że w tym roku dołączyły do naszego grona dwie nowe przewodniczki  - Martyna i Oliwia, które kończąc specjalny kurs uzyskały specjalne posłanie biskupa do bycia odpowiedzialnym za grupę.

Wszystkim DSM-kom com życzymy wielu Bożych Łask oraz ciągłego upodobniania swojego serca do serca Niepokalanej

Drodzy Diecezjanie!

Trudna sytuacja spowodowana pandemią wpłynęła również na podjęcie decyzji o rezygnacji z tradycyjnej wizyty duszpasterskiej zwanej „kolędą”. Rezygnujemy także ze zbierania jakichkolwiek ofiar z nią związanych. Aby podtrzymać tradycję spotkań duszpasterzy 
z wiernymi i udzielania przy tej okazji błogosławieństwa, a także by umocnić więź wiernych ze wspólnotą parafialną, pragniemy zaprosić mieszkańców poszczególnych rejonów parafii na specjalnie celebrowane w ich intencji Msze Święte. Dokładne terminy tych celebracji zostaną ogłoszone w każdej parafii. Na zakończenie wspomnianych Mszy Świętych zostanie poświęcona woda, którą wierni przyniosą ze sobą, by później móc z niej korzystać w domach. Po zakończeniu Eucharystii zostanie przeprowadzone nabożeństwo połączone z udzieleniem zgromadzonym błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem. Zachęcamy także, by w dniu kiedy mieszkańcy danego rejonu parafii zgromadzą się w kościele, powróciwszy do swoich domów, zgromadzili się jeszcze na wspólnej modlitwie o dar Bożego błogosławieństwa dla wszystkich domowników. 

Niech te trudne uwarunkowania, w jakich przyszło nam funkcjonować także w wymiarze życia religijnego, mobilizują nas jeszcze bardziej do umacniania więzi duchowych. Korzystając 
z okazji, pragnę Wam drodzy Diecezjanie gorąco podziękować za wszelką troskę o duchowy wymiar życia waszych parafii i naszej diecezji, a także za postawę odpowiedzialności za materialny wymiar funkcjonowania parafii i diecezji, co umożliwiają składane przez Was ofiary 
i dokonywane wpłaty.

Gorąco życzę Wam, aby doświadczenie bliskości Boga w tajemnicy Bożego Narodzenia umacniało pośród nas wzajemną miłość i pokój. Niech duch wzajemnej solidarności przepoi całe nasze życie i niech inspiruje do ciągłego starania się o większe dobro.

Z pasterskim błogosławieństwem i modlitwą

 

† Andrzej Jeż

BISKUP TARNOWSKI

Podkategorie

Numer Konta parafialnego

23 1240 5194 1111 0010 8543 8315

Bóg zapłać za wszelką życzliwość
oraz wsparcie funkcjonowania parafii.

Świetlica parafialna

 

Transmisja Video

Realizacja transmisji:
AZTV.PL

Transmisja Video - YOUTUBE

Alternatywny Kanał YOUTUBE

Adoracja Najświętszego Sakramentu

Zapraszamy do włączenia się w dzieło Całodobowej Adoracji Najświętszego Sakramentu.
Zgłoszenia swojego uczestnictwa w Adoracji można dokonać poprzez FORMULARZ INTERNETOWY

Zapisz się

Internetowa skrzynka intencji

Zapraszamy do dodawania swoich intencji, które będziemy polecać przez wstawiennictwo Matki Bożej Bolesnej

Podaj intencję

V Synod Diecezjalny