16 i 17 czerwca na Placu Katedralnym miał miejsce kolejny już Festiwal Dobrej Książki, organizowany przez Wydawnictwo Biblos i nasza parafię. Tym razem był poświęcony książkom dla dzieci. 

Nasze fetiwalowe świętowanie rozpoczęliśmy w wieczór Uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa,  koncertem uwielbieniowym "Serce które widzi" aninowanym przez nasz tarnowski chór GOS.PL
Głównym dniem festiwalu  była sobota - 17 czerwca. Jej program był wypełniony występami muzycznymi zespołów dziecięcych takch jak nasza katedralna schola dziecięca, chór LEGATO ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Tarnowie oraz Promyczki Dobra z Nowego Sącza, ciekawymi spotkaniami z autorami książek dla dzieci, a także dyskusjami na naszej festiwalowej scenie. Była też okazja do skorzystania z oferty wielu wydawnictw katolickich, oraz dobrej zabawy przy licznie zgromadzonych atrakcjach. 

Festiwal zakończył się koncertem znanego na polskiej scenie muzyki chrześcijańskiej zespołu TGD, który zgromadził wyjątkowo liczną publiczność.

Owieczka Mania, która towarzyszyła nam przez cały rok duszpasterski, znalazła swój dom! Dominice gratulujemy! Dziękujemy wszystkim dzieciom, które wykonywały owieczkowe zadania i z nami modliły się w czasie niedzielnych mszy świętych o godz. 12.00. Ogromne podziękowania dla SCHOLKI, która każdej niedzieli swoim śpiewem pomagała nam w modlitwie.

Pod hasłem „Pielęgnujcie kult Najświętszego Serca Pana Jezusa”, 17 czerwca 2023 roku 
w Centrum św. Jana Pawła II w Krakowie odbyła się XXXVIII Ogólnopolska Pielgrzymka Arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa. Pielgrzymka miała miejsce pierwszy raz poza Częstochową. Organizatorzy wybierając miejsce pielgrzymki, jakby odpowiedzieli na wszystkie ataki na św. Jana Pawła II. Do Krakowa z całej Polski przyjechało ok. 3 tyś przedstawicieli wspólnot strażowych, w tym nasza grupa ośrodków: z Katedry oraz zaprzyjaźnionych ośrodków z Parafii św. Rodziny, Woli Rzędzińskiej, Wielkiej Wsi oraz zawiązującej się wspólnoty z parafii św. Stanisława Kostki - razem ok. 80 osób. Nad całością pielgrzymki czuwał ks. Janusz Pabian.

   3 czerwca 2023 r. odbyło się w Tarnowie Święto Rzemiosła, którego organizatorem jest Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie, skupiająca cechy z Tarnowa, Bochni, Brzeska, Dąbrowy Tarnowskiej, Dębicy i Pilzna.

Święto rozpoczęto mszą w Bazylice Katedralnej w Tarnowie pod przewodnictwem Biskupa Andrzeja Jeża połączoną z poświęceniem nowego sztandaru Cechu Rzemiosł Różnych w Tarnowie. W homilii ks. bp. A. Jeż zwrócił uwagę na fakt, iż tarnowskie rzemiosło od wielu wieków stanowi fundament naszej kultury i tradycji. Następnie uczestnicy uroczystości przemaszerowali pod Grób Nieznanego Żołnierza oraz do Sali Konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego, gdzie odbyła się uroczysta gala, połączona z wręczeniem odznaczeń rzemieślniczych. 

Trwa głosowanie nad budżetem obywatelskim województwa małopolskiego, w którym jednym z projektów ogólnowojewódzkich są „Teatralne i muzyczne opowieści o bł. Karolinie” obejmujące kilkukrotne wystawienie przedstawienia „Karolina - kształt świętości” przygotowanego przez naszą grupę teatralną. Zwracamy się z prośbą o poparcie tego projektu (nr OGW36).

Głosowanie odbywa się w formie papierowej lub elektronicznej pod adresem  
https://malopolska.budzet-obywatelski.eu/glosowanie 
wybierając zadanie ogólnowojewódzkie - OGW36 ”Teatralne i muzyczne opowieści o blog. Karolinie” .

Głosować może osoba mająca przynajmniej 16 lat,  mieszkająca na terenie województwa małopolskiego. 

Data 3 maja jest datą niezwykle ważną tak dla naszej Ojczyzny, jak i dla całej wspolnoty Kościoła w Polsce.  Kolejna rocznica uchwalenia Kostytucji 3 Maja, zbiega się z Uroczystością Matki Bożej Królowej Polski, której genezy  należy szukać  ślubach jakie w katedrze lwowskiej złożył król Jan Kazimierz.

W tym dniu podczas  uroczystej Eucharystii o godzinie 12.00 polecaliśmy intencje naszej Ojczyzny, wypraszając jej Boże błogosławieństwo oraz wstawiennictwo i opiekę Matki Bożej. Msza Św. pod przewodnictwem Ks. Proboszcza Adama Nity zgomadziła liczne delegacje oraz poczty sztandarowe. O jej muzyczną oprawę zadbał chór Puellae Orantes.

W niedzielę Dobrego Pasterza czyli IV Niedzielę Wielkanocną w naszej katedrze miało miejsce wyjątkowe wydarzenie -  przyjęcie do grupy ministrantów sześciu kandydatów. Życzymy im aby posługa ministranta owocowała w ich życiu oraz przyczyniła się do bycia zawsze blisko Pana Boga i odczytywania w Jego świetle swojego osobistego powołania.

W dniach od 21 do 23 kwietnia br. odbyło się w katedrze Forum Eucharystyczne, w związku piątą rocznicą całodobowej adoracji Najświętszego Sakramentu. Co prawda w katedrze już wcześniej, bo od lat 80-tych XX wieku, Najświętszy Sakrament był wystawiany w ciągu dnia, dokładnie po ostatniej mszy porannej do mszy wieczornej, ale dopiero od 21 kwietnia 2018 r. jest wystawiony do adoracji w dzień i w nocy, przez siedem dni w tygodniu. Podczas dnia, jak wcześniej w nawie Najświętszego Sakramentu, w nocy w kruchcie północnej, która stała się kaplicą nocnej adoracji. Całodobowa adoracja była możliwa dzięki zaangażowaniu wielu osób, nie tylko z naszej katedralnej parafii, którzy zadeklarowali się, że będą w konkretne dni i godziny trwać na adoracji, tak, aby ani przez chwilę Pan Jezus nie pozostawał sam. 

To, że przez te pięć lat całodobowa adoracja mogła trwać (z małymi przerwami spowodowanymi pandemią) to wystarczający powód, aby dziękować Panu Bogu za tę łaskę. I właśnie forum miało taki wymiar - dziękczynienia za łaskę adoracji, ale także wdzięczności za tych, którzy ją podjęli, którzy dbali, aby o każdej godzinie była przynajmniej jedna osoba trwająca na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem. Ale czas forum to była także okazja, aby umocnić swoją wiarę przez wspólną modlitwę, poszerzyć swoją wiedzę na temat tajemnicy Eucharystii, aby jeszcze bardziej uświadomić sobie, jak wielka rolę odgrywa ona w życiu Kościoła i w życiu każdego chrześcijanina. 

Ostatnim akcentem obchodów Triduum Paschalnego w naszej katedrze była uroczysta Msza Święta pontyfikalną celebrowana przez biskupa Andrzeja Jeża w Wielką Niedzielę o godzinie 10:30. Uprzedził ją  ingres biskupa Andrzeja to znaczy jego uroczyste wejście do katedry.

Wysłuchaj Homilii Biskupa andrzeja

Podkategorie

Numer Konta parafialnego

23 1240 5194 1111 0010 8543 8315

Bóg zapłać za wszelką życzliwość
oraz wsparcie funkcjonowania parafii.

Świetlica parafialna

 

Transmisja Video

Realizacja transmisji:
AZTV.PL

Transmisja Video - YOUTUBE

Alternatywny Kanał YOUTUBE

Adoracja Najświętszego Sakramentu

Zapraszamy do włączenia się w dzieło Całodobowej Adoracji Najświętszego Sakramentu.
Zgłoszenia swojego uczestnictwa w Adoracji można dokonać poprzez FORMULARZ INTERNETOWY

Zapisz się

Internetowa skrzynka intencji

Zapraszamy do dodawania swoich intencji, które będziemy polecać przez wstawiennictwo Matki Bożej Bolesnej

Podaj intencję

V Synod Diecezjalny