Drodzy Siostry i Bracia w Chrystusie!

Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom jego upodobania” (Łk 2, 14) Takimi słowami – jak zapisał św. Łukasz Ewangelista – aniołowie ogłosili pasterzom narodziny obiecanego Mesjasza. Podobne orędzie usłyszeli apostołowie w Wieczerniku, gdzie po śmierci Jezusa zamknęli się z obawy przed Żydami. Wtedy niespodzianie staną pośród nich Zmartwychwstały Pan i skierował pozdrowienie: Pokój Wam! 

Tak dla pasterzy jak i dla apostołów ten dar pokoju, który przyniósł Jezus, był momentem przełomowym. Wraz z jego przyjęciem poczuli co to znaczy żyć, co znaczy żyć prawdziwie. I tak ubodzy pasterze, ale i niepewni do tej pory siebie apostołowie, stali się odważnymi świadkami ewangelii o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Dla niej byli gotowi poświęcić wszystko, nawet swoje życie. Jak bardzo potrzeba nam, ludziom XXI w., takiego impulsu, aby życie nasze i naszych bliźnich, nie było nam obojętne. Aby każdy kochał to co piękne, pozostawiając ciepły ślad na czyjej ręce.

Drodzy Moi! Wszystkim składam serdeczne życzenia. Niech Nowonarodzony Pan Jezus napełni Wasze serca pokojem; pokojem, dzięki któremu wszystko widać lepiej i wyraźniej, dzięki któremu mocniejsze stają się wiara, nadzieja i miłość. Błogosławionych, pełnych pokoju i radości świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego 2021 Roku Pańskiego. 

Ks. Adam Nita – proboszcz parafii katedralnej

Do życzeń dołączamy nową, tegoroczną piosenkę świąteczną, przygotowaną przez księdza Bartosza Chęćka, — wikariusza naszej parafii, przygotowaną przez zespół JEDNO, z udziałem młodych z naszej grupy młodzieżowej oraz parafian Parafii Katedralnej.