Przedziwna atmosfera towarzyszyła tegorocznej mszy świętej Wieczerzy pańskiej w naszej Tarnowskiej katedrze, która w szczególny sposób przypominała Jerozolimski Wieczernik, gdzie przy zamkniętych drzwiach zebrało się tylko kilkanaście najbliższych Jezusowi osób. Ze względu na epidemię w naszej celabrze wzięli udział tylko księża biskupi, nalbliżsi współpracownicy oraz kapłani i siostry pracujące w naszej parafii.Wierni mogli nam towarzyszyć poprzez transmisję radiową oraz internetową...

Dziękujemy wam za te nie widoczną duchową wspólnotę modlitwy, jednocześnie prezentując kilka przepięknych i niezwykłe nastrojowych fotografii autorstwa Przemka Rury