Niedziela Palmowa rozpoczyna uroczyste świętowanie Wielkiego Tygodnia. Przypomina ona uroczysty wjazd Jezusa do jerozolimy, na kilka dni przed Jego męka i śmiercią. Na pamiątkę tego wydarzenia poświęcamy palmy i w uroczystej procesji wnosimy je do naszych świątyń. 

Tak też było i w naszej katedrze, zwłaszcza podczas uroczystej liturgii o godzinie 10:30 celebrowanej przez biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża.