25 marca — uroczystość Zwiastowania NMP był  również dniem rekolekcyjnym dla uczniów szkół średnich, leżących na terenie naszej parafii. Ze względów epidemicznych w katedrze uczestniczyli tylko przedstawiciele młodych, zaś pozostali łączyli się z nami poprzez transmisję internetową, przygotowaną  dzięki pomocy uczniów ZSOiT im. Jana Szczepanika. O oprawę muzyczną zadbali uczniowie I Liceum Ogólnokształcącącego.

Prowadzącym nasz dzień skupienia był ks. bp Artur Ważny, który wygłosił do nas konferencję, poprowadził adorację Najświętszego Sakramentu, ooraz odpowiedział na liczne pytania jakie wcześniej zostały zadane przez naszych uczniów. Ukoronowaniem dnia skupienia była uroczysta Eucharystia z homilią księdza biskupa.

Dziękujemy wszystkim którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do przygotowania tego dnia skupienia. Zapraszamy również do powrotu do tamtej chwili poprzez nagranie naszej transmisji.