Wdniach 29-31.stycznia  odbyło się  się X Forum Formacyjne Moc Misji – Tajemnica Eucharystii. T

Tematyka Forum nawiązuje do hasła obecnego roku duszpasterskiego – „Zgromadzeni na świętej wieczerzy” i dotyka rzeczywistości Mszy Świętej, podczas której każdy chrześcijanin odkrywa misję swojego życia, realizowaną niezależnie od podjętego powołania. Organizatorem Forum jest Wydziałał ds. Nowej Ewangelizacji i Sekretariat V Synodu Diecezji Tarnowskiej. 

Forum adresowane było do wszystkich diecezjan, a szczególnie do tych, którym leży na sercu troska o Kościół i głębsza relacja z Jezusem oraz świadomość bycia chrześcijaninem – uczniem misjonarzem. 

Tym razem ze względu na panującą pandemię forum odbyło si  głównie w formule ONLINE za pośrednictwem transmisji naszego SYNAJ.TV, za pośrednictwem którego z wydarzeniach jakie miały miejsce w tarnowskiej katedrze (w piątek i niedzielę) oraz w kościele w Mościcach ( w sobotę) mogły się łączyć tak wspólnoty parafialne - głównie parafialnr zespoły dynodalne, jak i indywidualni uczestnicy formum.

ZOBACZ NAGRANIA

Piątek - 29.01.2021 - Katedra
Sobota - 30.01.2021 - Mościce
Niedziela - 31.01.2021 - Katedra

 

W piątek gościem forum był  ks. dr hab. Wojciech Węgrzyniak, który  wygłosił konferencję - świadectwo o Eucharystii w kontekście biblijnym.  Następnie odbyło się całonocne czuwanie dziękczynne za dar sakry biskupiej ks. prałata Artura Ważnego, z prośbą o potrzebne łaski.

W sobotni wieczór spotkanie forum rozpoczeło się od liturgicznej konferencji Ks. Krzysztofa Porosło, po której nastapiło uwielbienie, które poprowadził ks. biskup Artur Ważny

Zakończeniem forum były niedzielne Niespory Eucharystyczne pod przewodnictwem Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża, który wygłosił również okolicznościow kazanie. 

Zapraszamy do powrócenia do treści forum