Od 10 marca, czyli od pierwszej niedzieli Wielkiego Postu rozpocznie się w naszej parafii, peregrynacja kopii figury Matki Bożej Bolesnej z tarnowskiej katedry.

Jest to sprawdzona i bardzo pożyteczna duchowo forma pobożności, która nie tylko ożywia wiarę, ale także umacnia i odnawia wspólnotę małżeńską, rodzinną, sąsiedzką i parafialną.

Peregrynacja jest wydarzeniem religijnym, stąd zachęta, aby w dniach poprzedzających nawiedzenia Maryi przystąpić do sakramentu pokuty i Komunii świętej (np. w niedzielę). Pięknym świadectwem wiary byłoby uczestniczenie we Mszy świętej w dniu Jej przyjęcia lub w wigilię tego dnia. Czas nawiedzenia to szczególna okazja do odnowienia lub wprowadzenia rodzinnej modlitwy dlatego propozycja, aby przynajmniej cztery razy zgromadzić się rodzinnie przed Pietą. Oczywiście czas i formę modlitwy można zmieniać i ułożyć zgodnie z możliwościami i potrzebami duchowymi, niemniej warto, aby główne jej punkty zostały zachowane. 

Wszystkie rodziny przyjmujące w danym tygodniu kopię słynącej łaskami Piety będziemy polecać Bogu za wstawiennictwem Matki Bożej Bolesnej podczas Mszy świętej wieczornej w każdy piątek. Już teraz serdecznie zapraszamy do udziału we Mszy świętej jako podziękowanie za łaski nawiedzenia w naszych rodzinach.

 

 

Umiłowani w Chrystusie Siostry i Bracia!

Tarnowska katedra stanowi zarazem Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej. Od pokoleń żywym kultem jest tu otaczana łaskami słynąca Pieta. Trudno o bardziej przejmujący i bliski naszym sercom wizerunek Matki Bożej, niż właśnie ten ukazany w Piecie. Każdy, kto z uwagą i otwartym sercem wpatrywał się w ten wizerunek, nie może pozostać nieporuszony.W rzeźbie z naszej katedry martwe ciało Jezusa osuwa się z kolan Maryi do jej stóp. Maryja przytrzymuje Syna prawą dłonią za bark, zaś lewą unosi nieco rękę Chrystusa. Omdlewa przy tym z żałości wznosząc wzrok ku niebu.W zamglonej przez ból pamięci Matki przesuwają się obrazy wspomnień Syna, którego wydała na świat, tuliła z troskliwością kiedy był dzieckiem i patrzyła jak „czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi” (Łk 2,52). Teraz sprawdziły się słowa starca Symeona, proroczo wypowiedziane w świątyni jerozolimskiej: „Duszę Twoją przeniknie miecz”(Łk 2,35). 

Nigdy nie będziemy w stanie w pełni zrozumieć cierpienia Matki Bolesnej, gdyż jest ono nierozerwalnie złączone z Jej niewypowiedzianą miłością do boskiego Syna. Milcząco i z godnością przyjmuje swe cierpienie wierząc w jego głęboki sens. Wymowne jest, że w naszej tarnowskiej katedrze figura Matki Bożej Bolesnej znajduje się w nawie Najświętszego Sakramentu. Chrystus żyjący na wieki, obecny pod postacią eucharystycznego chleba, uświadamia nam, iż ostanie słowo nie należy do śmierci lecz do życia.

Co nam mówi przebite mieczem boleści Serce Matki Najświętszej?Mówi przede wszystkim o tym, że kto chce iść za Jezusem, ten musi iść za Nim również drogą krzyża. Zanim oświetli nas blask chwały zmartwychwstania musimy razem z Jezusem i Maryją przejść przez ciemność Wielkiego Piątku. Istotne jest jednak to, iż na tej drodze nie jesteśmy sami. Jeżeli komuś wydaje się, że został opuszczony przez Boga, to musi wiedzieć, że w rzeczywistości Bóg jest blisko niego, a jego współczucie jest tak realne i głębokie, jak współczucie kochającej matki dla cierpiącego dziecka.Podobnie Matka Najświętsza, która pod krzyżem Chrystusa przyjęła nas za swoje dzieci, cierpi i współczuje razem z nami, ucząc nas jednocześnie nie tracić nadziei, wytrwać w przeciwnościach, zwyciężać zło dobrem oraz wierzyć w przeogromną moc miłości i przebaczenia. 

Umiłowani Siostry i Bracia!

Kiedy kopia łaskami słynącej figury Matki Bożej Bolesnej z tarnowskiej katedry rozpocznie peregrynację po waszych domach i mieszkaniach, wtedy w szczególny sposób uwidoczni się owa duchowa obecność Maryi w naszym codziennym życiu. Przyjmując Ją w progi swych domów powiedzcie Jej o tym, czym na co dzień żyjecie, co nurtuje Wasze serca. Powierzcie Jej siebie i swoich bliskich! Zawierzcie Jej swoją przyszłość, ufając w moc Jej orędownictwa u Boga.

Matka Boża Bolesna uświadamia nam także, że trzeba mieć w sobie współczucie dla innych, których dotyka cierpienie lub niedola. Trzeba nam być wsparciem dla siebie nawzajem. Niech zatem ta peregrynacja przyczyni się również do umocnienia więzi pomiędzy Wami, jako parafianami, którzy stanowicie jedną parafialną rodzinę i zwracacie się do Maryi nazywając Ją swoją Matką. Peregrynacja z pewnością przyczyni się także do pobudzenia tożsamości parafialnej, tzn. poczucia przynależności do własnej parafii, co w realiach miejskich bywa nieraz problematyczne.

Gorąco życzę, aby czas peregrynacji zaowocował pojednaniem się z Bogiem w sakramencie pokuty, ożywieniem pobożności maryjnej, rozpaleniem serc ogniem wiary, a także ponownym odkryciem, jak wielki skarb mamy w tarnowskiej katedrze mając łaskami słynącą figurę Matki Bożej Bolesnej.

 

Kapłanom, siostrom zakonnym, wszystkim zaangażowanym w przygotowanie peregrynacji oraz tym, którzy będą przyjmować do siebie Pietę, udzielam pasterskiego błogosławieństwa i otaczam modlitwą

 

† Andrzej Jeż

 BISKUP TARNOWSKI

 

Tarnów, 9 marca 2019 r.

- Na czas nawiedzenia należy przygotować miejsce dla figury – stół nakryty białym obrusem i świecę, którą zapalamy przynajmniej na czas modlitwy. Można także zadbać o dodatkową dekorację. 

- Czas nawiedzenia w rodzinie trwa całą dobę, a rozpoczyna go obrzęd przekazania figury, który powinien odbyć się około godz. 19.00 (nie wcześniej). Figurę przekazuje głowa rodziny przedstawicielowi rodziny przyjmującej. Można ten obrzęd wzbogacić o wspólną procesję przejścia z mieszkania do mieszkania, kończąc go wspólną modlitwą. 

- Warto, aby ten dzień przeżyć w gronie rodziny, zaprosić do wspólnej modlitwy krewnych i sąsiadów. Obecnością i modlitwą mogą wesprzeć – szczególnie osoby samotne i bez rodziny – członkowie poszczególnych wspólnot, które działają w parafii. 

- Teksty proponowanych modlitw są zamieszczone w modlitewniku, który będzie towarzyszył Piecie. Można oczywiście korzystać z innych modlitewników i form modlitwy (np. różaniec). 

- Wraz z figurą będzie przekazywana Księga Pamiątkowa, w której prosimy o wpisywanie podziękowań i refleksji związanych z przeżytą uroczystością nawiedzenia. 

- Prośba, aby na miarę możliwości rodzina przyjmująca Pietę, najlepiej jeszcze wieczorem (do godz. 21.00) przekazała informację do Księdza Dyżurnego, aby na bieżąco było wiadomo gdzie znajduje się Pieta (kom. 506-824-893, tel. stacjonarny: 14-621-45-01).

Program peregrynacji ma charakter informacyjny i może ulec zmianom przez pojawienie się dodatkowych mieszkań lub mieszkania opuszczone. Szczegółowy program opracowany na podstawie wizyty duszpasterskiej będzie dołączony do materiałów towarzyszących Piecie. Bardzo prosimy o zainteresowanie i czujność w miesiącu wyznaczonym na peregrynację w danym bloku czy kamienicy. Dziękujemy za zrozumienie i współpracę.

 

Kopia 1

 

Styczeń 2020 – od 7.01: 
ul. Lwowska 22

Luty 2020: 
ul. Starodąbrowska 4,
ul. Starodąbrowska 6

Marzec 2020: 
ul. Mickiewicza 29,
ul. Szpitalna 7,
ul. Szpitalna 5

 

Kopia 2

Styczeń 2020 – od 7.01: 
ul. Kapitulna 12,
ul. Żydowska,
Brama Pilzneńska,
ul. Zakątna

Luty 2020: 
ul. Wekslarska,
ul. Kręta,
Wielkie Schody,
Taras,
Pl. Bema

Marzec 2020: ul. Bernardyńska, Franciszkańska, Przesmyk, Dąbrowskiego, Westwalewicza, Kołłątaja 3, Kołłątaja 1

 

Przerwa w peregrynacji do 15.04.2020 – ostatnia rodzina przynosi Pietę do Katedry.

 

1. Po wniesieniu i ustawieniu Piety można zaśpiewać O Maryjo witam Cię. Następnie w gronie rodziny odmawiamy Litanię do Matki Bożej Miłosierdzia.

2. Rano wspólna, rodzinna modlitwa, w którą włączmy zaśpiewane lub odczytane Godzinki 
o Matce Bożej Bolesnej
.

3. W ciągu dnia modlitwa Koronką do Siedmiu Boleści NMP.

4. Przed zakończeniem nawiedzenia wspólne odmówienie Aktu oddania Matce Bożej Bolesnej. Można zaśpiewać O Maryjo żegnam Cię.

Numer Konta parafialnego

83 1050 1562 1000 0012 0041 4215

Bóg zapłać za wszelką życzliwość
oraz wsparcie funkcjonowania parafii.

Transmisja Video

transmisja banner

Realizacja transmisji:
AZTV.PL

Transmisja Video - YOUTUBE

transmisja banner

Alternatywny Kanał YOUTUBE

e-wydanie Wiadomości Parafii Katedralnej

 

Skrzynka intencji za wstawiennictwem MBB

Zapraszamy do dodawania swoich intencji, które będziemy polecać przez wstawiennictwo Matki Bożej Bolesnej

Podaj intencję

Adoracja Najświętszego Sakramentu

 

Zapraszamy do włączenia się w dzieło Całodobowej Adoracji Najświętszego Sakramentu. 
Zgłoszenia swojego uczestnictwa w Adoracji można dokonać poprzez FORMULARZ INTERNETOWY

Zapisz się

V Synod Diecezjalny